Bitcoin

Bitcoin Bitcoin er i dag en av verdens mest lønnsomme investering hvis du kommer deg inn på rett pris målt i tid. Dette kan ikke sies om hvem som helst sin investering da de fleste investeringer, som har vært meget gode, krever mye mer tid for å utvikle seg slik den har gjort. Typiske investeringer som trekkes frem er kjøp… More →